wat is dividend

Dividend is de uitbetaling van een gedeelte van de behaalde winst aan de aandeelhouders. Dit is het eenvoudige antwoord op de vraag wat is dividend?

De uitbetaling van  heeft echter ook een belangrijke signaalfunctie naar de aandeelhouders toe. Veel belangrijker dan het ontvangen van de Euro’s is de boodschap die het bedrijf wil geven met het bedrag dat wordt uitbetaald.

Dividendrendement

Dividend is het gedeelte van de winst wat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Een veel voorkomende begrip is hier dividend per aandeel, het bedrag wat  per aandeel wordt uitgekeerd.

In het verleden was het belastingtechnisch onvoordelig om op deze manier een uitbetaling te doen aan aandeelhouders. Dit omdat hier belasting over betaald diende te worden. Behaalde koersstijgingen waren daarentegen onbelast.

Echter met het systeem van het fictieve rendement voor de vermogensbelasting gaat dit niet meer op. De te betalen belasting wordt enkel berekend over de waarde van de aandelen in uw portefeuille.

Mijns inziens een absurd systeem, wat alleen het leven van de belastingdienst gemakkelijker maakt

Wat bepaald hoeveel dividend er wordt uitgekeerd?

Ten eerste moet een bedrijf winst maken om geld uit te keren. Om te bepalen of een een uitkering kan doen dient er de er zogenaamde balanstest en uitkeringstoets te worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat een bedrijf te veel  uitkeert en daardoor later in de problemen kan komen.

Er mag alleen een dividenduitkering worden gedaan wanneer het eigen vermogen groter is dan de reserves die wettelijk of statutair gezien worden aangehouden.

De uitkeringstoets dient ervoor te zorgen dat er na de uitbetaling van dividend voldoende middelen aanwezig zijn om aan de verplichtingen en schulden kan worden voldaan. Hiervoor dient er een goed onderbouwde liquiditeitsprognose te worden opgesteld.

Het niet voldoen aan deze vereisten en toch dividend uitbetalen kan leiden tot hoofdelijk aansprakelijkheid van de bestuurders.

Overwegingen bij bepaling van het dividend

Behalve het rationele argument om aandeelhouders geld uit te betalen voor hun investering spelen er nog meerdere overwegingen een rol:

  • Vaak hebben bedrijven de strategie om een bepaald rendement op aandelen als dividend uit te betalen. Wanneer in een bepaald jaar hiervan wordt afgeweken door of een hoger of lager bedrag uit te betalen wordt dat als een signaal gezien.
  • Een verlaging  kan worden opgevat dat het niet goed gaat met het bedrijf. Het kan echter ook zo zijn dat er veelbelovende investering worden gedaan die gedeeltelijk worden gefinancierd met een lagere dividenduitkering. In dit geval kan een lager dividend zelfs worden opgevat als een positief signaal, omdat er met de investeringen een beter toekomstbeeld wordt gecreëerd. Van belang is om duidelijk te begrijpen waarom het dividend wordt verlaagd.
  • Daarentegen kan een verhoging van het dividend als negatief worden opgevat. Dit omdat het bedrijf klaarblijkelijk geen winstgevende investering ziet waarin zij het extra bedrag aan dividend kunnen investeren. Dit zou kunnen beteken dat de groei van het bedrijf in de toekomst kan tegenvallen.

Uitkering van dividend en het verhogen of verlagen hiervan gaat dus veel verder dan een paar Euro extra of minder uitbetaald krijgen. Het is veel belangrijker wat de reden hiervan is dan het bedrag wat u minder of extra ontvangt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *